Các phòng ban, đơn vị

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Mss Hà 4x6

Bà: Dương Thị Thu Hà
Ngày sinh: 07/11/1980
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân QLXH, Cử nhân Luật
Chức vụ: Đảng ủy viên, Chánh VP Đảng ủy, Thư ký HĐQT, Chủ tịch Công đoàn, Phó BT Đoàn thanh niên, Trưởng phòng TCHC

PHÒNG ĐẦU TƯ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ SẢN XUẤT

NGUYỄN ĐÌNH ANH - Tr. PHÒNG

Ông: Nguyễn Đình Anh
Ngày sinh: 26/05/1981
Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư QTDN
Chức vụ: Trưởng phòng Đầu tư QLDA và Sản xuất kiêm Bí thư Đoàn thanh niên

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Bà: ĐÀO THANH HIỀN
Ngày sinh: 10/07/1981
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế ngành Kế toán
Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP THANH OAI

Bùi Đình Dư

Ông: Bùi Đình Dư
Ngày sinh: 28/07/1979
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân công nghệ thông tin
Chức vụ: Giám đốc ban quản lý dự án cụm công nghiệp Thanh Oai

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT VÀ QUẢN LÝ NHÀ CHUNG CƯ

Mr. K. Tuấn (OK)

Ông: Lê Kim Tuấn
Ngày sinh: 01/01/1977
Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư xây dựng cầu đường
Chức vụ: Giám đốc trung tâm dịch vụ nhà đất và quản lý nhà chung cư