Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành

Vừa qua, ngày 15/3/2021 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 358/QĐ-TTg về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành.

mai

Công ty cổ phần COMA 18 được giao làm nhà đầu tư Khu công nghiệp Kim Thành

Theo quyết định, dự án được giao cho Công ty cổ phần COMA 18 (HOSE: CIG) làm nhà đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Thượng Vũ, xã Tuấn Hưng và xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương với quy mô sử dụng đất 164,98ha, trong đó giai đoạn 1 là 65ha và giai đoạn 2 là 99,98ha.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.160,72 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 174,11 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư (15/3/2021).

Theo Quyết định, UBND tỉnh Hải Dương UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm tổ chức và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án phù hợp với văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện Dự án và quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và pháp luật có liên quan, trong đó lưu ý thực hiện đúng quy định và điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất mặt nước.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hải Dương và các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động và hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư của Dự án để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Với việc đầu tư tại Khu công nghiệp Kim Thành, Hải Dương không chỉ được trang bị những công nghệ hiện đại mà còn hướng đến một Khu công nghiệp tích hợp không gian xanh và thân thiện với môi trường, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao tỷ trọng, thúc đẩy phát triển địa phương.

Khu công nghiệp Kim Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương là dự án mà Công ty cổ phần COMA 18 sẽ đẩy mạnh triển khai sớm trong năm 2021, dự án đang thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác. Hiện tại, dự án đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư, đã hoàn thiện Quy hoạch chi tiết 1/500 và Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM). Theo kế hoạch cuối năm nay dự án đi vào triển khai và có thể ghi nhận doanh thu trong nửa cuối năm 2022.