QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH VÀ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18